آموزش های مربوط به کنسول بازی

همه چیز درباره درجه بندی سنی بازی‌های ویدیویی

در اروپا و آمریکا، برای هر گونه محتوای رسانه‌ای، درجه بندی سنی در نظر گرفته می‌شود. در اروپا، آن را به عنوان اطلاعات بازی‌های عرضه شده در اروپا یا PEGI و در آمریکا، آن را با عنوان کمیته درجه بندی نرم‌افزارهای سرگرمی یا ESRB می‌شناسند. پس به این دو سیستم می‌پردازیم. ابتدا از ESRB شروع می‌کنیم. سیستم درجه بندی…

ادامه خواندن